ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
 
Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) rendelete 10/A. §-a alapján, óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
 
-     A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250.- Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.
-     A pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben részt vevő, valamint általános iskolai és középfokú oktatás nappali munkarend szerint folyó oktatásban részt vevő gyermek.
-     A támogatás mértéke 6.000,- Ft/gyermek.
 
A beiskolázási támogatás iránti kérelmet 2019. augusztus 01. napjától 2019. október 31. napjáig lehet benyújtani. 
 
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelmeket, az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában lehet leadni. A kérelemhez nyomtatvány, valamint mellékletei a hivatal 9. sz. szobájában átvehetők, illetve a következő linkekre kattintva letölthetők >>>
 
 
 
 
2019. július 18.