Önkormányzati választás 2019


A Helyi Választási Bizottság közzétételei 
 
A 2019. évi önkormányzati választás statisztikája

Szatymaz településen 4 szavazókörben szavazhattak a választópolgárok.
A választópolgárok száma: 4122 fő
Mozgóurnát igényelt: 12 fő
Rendkívüli esemény nem történt. A visszautasítottak jegyzékére nem vezettek fel választópolgárt.
A Helyi Választási Bizottsághoz kifogás a választással kapcsolatban nem érkezett.
A szavazókörökben összesen 1157 fő választópolgár jelent meg szavazni.
 
A választási eredmények vonatkozásában a fellebbezésre nyitvaálló határidőben jogorvoslati kérelem nem érkezett, az eredmény (mind a képviselő, mind a polgármester-választás) 2019. október 16. nap 16 órakor jogerőssé vált.
 
Érvénytelen szavazólapok száma a településen (polgármester): 30
Érvénytelen szavazólapok száma a településen (képviselő): 23
Érvénytelen szavazólapok száma a településen (megyei önkormányzat): 24

Polgármester-választás: 

SzavazókörFülöp Zoltán MiklósBarna Károly
00131182
0024692
00347227
00479223
Összesen203924
Sorrend2.1.
    
Képviselő-választás:

SzavazókörPölös LászlóSzabó CsabaMezeiné B. SaroltaFülöp ZoltánNagyné Dr. H. AnitaBáló BertalanSzél JózsefDékányné Dr. B.Andrea
0011201191064510213098122
00223215622788224196194243
00316810313457138143137166
00418413817187169134148178
ÖSSZESEN704516638277633603577709
Sorrend2.7.3.8.4.5.6.1.
      
Megyei önkormányzat:

SzavazókörDKMSZPMi hazánk M.FIDESZ-KDNPMomentum M.JOBBIK
0012416161381114
0024332271962617
0032611231782013
0044534301463017
ÖSSZESEN13893966588761
 
A bizottság közzétett dokumentumai:

A Helyi Választási Iroda közleménye 

Tisztelt Választópolgárok!
 
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban röviden tájékoztatom Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

Jelöltállítás
 
A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án. Ennek figyelembevételével a képviselői jelöléshez 42, míg a polgármesteri jelöléshez 124 ajánlás szükséges. Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármester jelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

Az ajánlás   
 
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 
 
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:   - az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, - a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, - tömegközlekedési eszközön, - állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, - felsőoktatási és köznevelési intézményben, - egészségügyi szolgáltató helyiségében.   Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Névjegyzék
 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 
 
Átjelentkezés
 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
 
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.
 
Mozgóurna
 
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be.    

Szavazás
 
A szavazás 2019. október 13-án 6:00 órától 19:00 óráig tart, az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben. A szavazni csak érvényes okmányokkal lehet.   Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
 
Dr. Makay Enikő
Helyi Választási Iroda vezetője
 
 További információk, nyomtatványok a választással kapcsolatban:
 
nemzeti_valasztasi_iroda.jpg
 
 
Az önkormányhzati választáshoz kapcsolódó dokumentumok letöltése >